Facebook stránky

Pravidelně pro Vás také aktualizujeme naše Facebookové stránky

Pro aktuální informace, hlavně z oblasti turnajů našich hráčů a hráček, areálu a akcí, můžete také použít naše Facebookové stránky: